+(31)6 51 66 80 19

Leidinggevende

 

Communiceren zonder oordeel 

Hoe voer je een zo open mogelijke dialoog, waarbij er oog en oor is voor ieders belang en behoefte? 

 • Op verschillende manieren luisteren; ervaren van de invloed van je (oordelende) gedachten
 • Communiceren op 3 niveaus
 • Vertrouwen, gelijkwaardigheid en ‘ieder zijn verantwoordelijkheid’ als basis
 • Coachen versus adviseren
 • Het gedachtegoed van ‘geweldloze communicatie’ van Marshall Rosenberg
 • Aandachtoefening vanuit mindfulness; (h)erkennen van eigen oordeel
 • Oefenen met het voeren van een open dialoog

 

Hoe voer ik het gesprek over duurzame inzetbaarheid met mijn medewerker?

Hoe faciliteer en begeleid ik op effectieve wijze medewerkers bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid?

Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd: nu én straks.
Deze medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij mee kan bewegen met veranderingen en langer door kan werken.
De rol van de leidinggevende is cruciaal als het gaat om het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

 

Onderwerpen:

 • Je rol als leidinggevende
 • Thema’s duurzame inzetbaarheid
 • De invloed van eigen overtuigingen, houding en gedrag op het resultaat van een gesprek
 • Gesprekstechnieken voor een basis van vertrouwen, veiligheid, ieder zijn verantwoordelijkheid
 • Voorbereiding op het gesprek
 • Gespreksopbouw, doelen, het maken van afspraken

Resultaat:

Na deze workshop ben je als leidinggevende beter in staat een constructief gesprek te voeren met je medewerker over zijn/haar duurzame inzetbaarheid.